Kích kẹt acc do dùng lệnh Uỷ Thác hoặc bị rớt mạng

Sau đây là 2 hướng giải quyết cho các bạn nếu bị kẹt acc

1. Trong trường hợp bạn dùng lệnh /offtrade uythac , khi trở lại Game , bạn phải vào đúng Sub 1 rồi đăng nhập lại Pass Game 2 lần.


2. Trong trường hợp thứ 2, nếu bị kẹt acc do rớt mạng, bạn đăng nhập lại Sub vừa bị rớt mạng là được nhé.  • Ví dụ : đang chơi Sub 2 , bị rớt mạng và bị kẹt acc .
  • Bạn vô lại Sub 2 là sẽ vô được


Phương án 3: Nếu bị kẹt acc. Di chuyển nhân vật về lorencia hoặc noria..